Kancelaria

Kancelaria mieści się pod nowym adresem w Gdańsku przy ulicy Poznańskiej 7.

 

Kancelaria Notarialna jest czynna w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 16:00.
Działalność Kancelarii obejmuje pełny zakres usług notarialnych.

Notariusz Kamil Rodziewicz – jako osoba zaufania publicznego – dokonuje czynności notarialnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem zasad etyki zawodowej, przy zachowaniu bezstronności wobec ich uczestników oraz czuwając nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron. Zapewnia merytoryczne i indywidualne podejście do każdej sprawy, dba o to, aby dokonywane czynności przeprowadzone były profesjonalnie i rzetelnie.

Udzielanie wszelkich informacji pozostających w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi jest nieodpłatne.